Wersja Polska English Version česká verze Русская версия


Imię: *
Nazwisko: *
E-mail: *
Telefon:
Wiadomość:


Serwis IBC

 

IBC SERVICE oferuję usługę wieloetapowego procesu mycia i regeneracji IBC.

 

Dzięki usłudze serwisu IBC nasz klient:

 

-zmniejsza koszty zakupu nowych kontenerów IBC,

-optymalnie wykorzystuje posiadane kontenery IBC,

-wprowadza mniej odpadów opakowaniowych na rynek.

 

Usługa serwisu IBC SERVICE zawiera:

 

I Czyszczenie – wieloetapowy proces mycia w oparciu o nowoczesna, automatyczną linię do mycia IBC firmy CHALLENGER:

  1. Odprowadzenie zawartych w pojemniku DPPL pozostałości zgodnie z przepisami o ochronie środowiska,
  2. Czterostopniowe mycie wewnętrzne gorącym ługiem w obiegu zamkniętym,
  3. Mycie wysokociśnieniowe przy wykorzystaniu pary oraz gorącej czystej wody,
  4. Osuszanie z wykorzystaniem pary i sprężonego, gorącego powietrza,
  5. Test szczelności – celem wykluczenia ewentualnych wycieków,
  6. Kontrola jakości ostateczna.

II Serwis:

  1. Regeneracja elementów konstrukcyjnych paletopojemników IBC,
  2. Wymiana na nowy: zawór, nakrętka, dekiel, uszczelki.

 

W ramach usługi oferujemy odbiór zbiorników IBC ze wskazanego przez Państwa miejsca.

 

Serwis IBC - usługa krok po kroku