Wersja Polska English Version česká verze Русская версия


Imię: *
Nazwisko: *
E-mail: *
Telefon:
Wiadomość:


KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów/kontrahentów

Aktualności » KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów/kontrahentów

2018-05-25 00:01

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów/kontrahentów

w

IBC SERVICE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Z siedzibą w Ustroniu ul. Daszyńskiego 64

 

 

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informuję, że:

 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest IBC SERVICE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Ustroniu ul. Daszyńskiego 64 tel. 33/857-77-18 email: info@ibcservice.com.pl.
  2. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.
  3. Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji stosunków gospodarczych wynikających z zawartej umowy lub wynikających z działań zmierzających do zawarcia umowy.
  4. Twoje dane możemy przekazać podmiotom współpracującym (taki, jak np. księgowość, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, banki) lub powiązanym.
  5. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
  6. Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
  7. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możesz zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie.
  8. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych.
  9. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Natomiast, niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.