Wersja Polska English Version česká verze Русская версия


Imię: *
Nazwisko: *
E-mail: *
Telefon:
Wiadomość:


IBC SERVICE – LIDER RECYKLINGU 2020

Aktualności » IBC SERVICE – LIDER RECYKLINGU 2020

2020-12-01 08:56

IBC SERVICE - LIDER RECYKLINGU 2020

 

W dniu 23 listopada 2020 roku Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” od wielu lat aktywnie działająca w zakresie budowy systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, uhonorowała naszą firmę tytułem: „LIDERA RECYKLINGU 2020”, za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Nagroda ta przyznawana jest od kilku lat firmom, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju krajowego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.