Wersja Polska English Version česká verze Русская версия


Imię: *
Nazwisko: *
E-mail: *
Telefon:
Wiadomość:


Czystsza Produkcja

O nas » Czystsza Produkcja

 

Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w zakładach przemysłowych są zazwyczaj kojarzone z budową instalacji do oczyszczania gazów, ścieków, ogólnie mówiąc - oczyszczaniu powstających odpadów. Postrzega się je głównie jako źródło kosztów związanych z proekologicznymi inwestycjami.

Przeciwstawieniem takiego podejścia jest Czystsza Produkcja (CP), opisana w art. 30 Agendy XXI jako jedna z kluczowych strategii w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Idea CP kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń "u źródła", czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym, zamiast budowy kolejnych, coraz to nowocześniejszych oczyszczalni "na końcu rury". Nie oznacza to wykluczenia oczyszczania - jest ono traktowane jednak jako rozwiązanie ostateczne, w stosunku do tych odpadów, których powstaniu nie da się jeszcze zapobiec.

 

Czym jest Czystsza Produkcja?

 

Czystsza Produkcja nie jest działaniem jednorazowym. Przedsiębiorstwa decydujące się na dobrowolne wdrożenie strategii CP stale dążą do redukcji zanieczyszczeń, zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów związanych z opłatami środowiskowymi, poprzez opracowywanie i wdrażanie tzw. projektów CP. Inwestycje takie zwracają się po okresie nawet kilku miesięcy (zależnie od projektu CP).

 

 Nasze zaangażowanie w Idee Czystszej Produkcji realizujemy między innymi przez:

 

 • segregowanie odpadów

 • program oszczędzania wody

 • zbieranie zużytych baterii

 • oszczędzanie energii elektrycznej

 • wymiana oświetlenia na energooszczędne

 • zmiana systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowe

 • zastosowanie czujników ruchu i zmierzchowych w pomieszczeniach socjalnych w celu zoptymalizowania racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej

 • zastosowanie falowników, czyli przetwornic częstotliwości prądu, w urządzeniach wentylacji i klimatyzacji w celu dostosowania charakteru pracy urządzeń do potrzeb wynikających z chwilowego zapotrzebowania

 • uruchomienie programu zmniejszenia zużycia wody – obieg zamknięty, filtracja, oczyszczanie

 • termomodernizacja budynku, wyeliminowanie punktów przez które ucieka ciepło

 • kontrola zużycia energii potrzebnej do oświetlenia miejsca pracy, wykorzystanie punktowych źródła światła

 • temperatura pomieszczenia jest zawsze dostosowywana do wykonywanej w tym pomieszczeniu pracy zgodnie z obowiązującą normą,

 • wszystkie okna zostały wymienione na nowoczesne, dobrze izolowane

 • system ogrzewania jest dostosowany do aktualnych potrzeb cieplnych budynku

 • zastosowanie bezpośredniego ogrzewanie stanowisk pracy

 • węzły cieplne w budynkach biurowych są zautomatyzowane i wyposażone w przygrzejnikowe zawory regulacyjne,

 • wyłączanie kotłów podczas przerw w ruchu zakładu

 • utrzymywanie odpowiedniego ciśnienie w systemie grzewczym

 • wyłączenie z eksploatacji kotłów o niskiej sprawności i przestarzałej konstrukcji

 • gaszenie płomienia pilotowego w instalacjach gazowych w okresach, w których nie jest potrzebny

 • wyłączanie komputerów i monitorów w trakcie dłuższych przerw

 • wymiana monitorów CRT na LCD, o niskim poborze energii

 • monitory po 10 minutach nieużywania przełączają się automatycznie na tryb czuwania (stand-by), komputery przechodzą w stan hibernacji po pół godzinie

 • drukarki ustawione na stan uśpienia