Wersja Polska English Version česká verze Русская версия


Imię: *
Nazwisko: *
E-mail: *
Telefon:
Wiadomość:


BTA

Oferta » Zbiorniki metalowe Schäfer » BTA

Schäfer BTA Tank Container

 

BTA RC BSI BSIF

 

Materiał, z którego wykonany jest zbiornik

Stal nierdzewna 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321

Grubość ściany

2,0 mm lub 2,5 mm na górze i na dole zbiornika oraz na całej konstrukcji.

Wlew

DN 400 lub DN 457 na górze zbiornika, z przykręcanym deklem, śrubami oczkowymi lub obręczą napięciową.

Uszczelki

Zgodnie z wymaganiami Klienta.

Obudowa do transportu

Galwanizowana lub ze stali nierdzewnej, malowana spryskiwaczem na życzenie (możliwość układania w stosy, przystosowana do transportu dźwigiem lub jakimkolwiek urządzeniem do transportu palet).

Sprzęt

  • zawór bezpieczeństwa (zmiana ciśnienia najpóźniej o 0,65 bar) i otwór wentylacyjny na górze
  • odpływ z zaworem kulowym lub motylkowym i jedna ze złączek - krzywka lub kurek uszczelniający
  • rama do układania jeden na drugim, możliwość układania w stosy przynajmniej do pięciu wysokości

Zastosowanie

Produkty chemiczne i petrochemiczne, gospodarowanie odpadami/recykling, przemysł spożywczy, farby i lakiery, pestycydy.

Pozwolenia

Jako pojemnik na półprodukty w dużych ilościach - kontenery IBC, kod 31A, są przystosowane do transportu lądowego i wodnego niebezpiecznych płynnych materiałów z II i III grupy opakowań. Maksymalna gęstość przechowywanego materiału to 2,1 kg/l.

Projekt spełnia zawarte poniżej wymagania dotyczące kontenerów IBC przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych

  • Porozumienie Europejskie w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
  • regulacje dotyczące międzynarodowego przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych (RID)
  • przepisy międzynarodowe dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych (IMDG Code)
  • rekomendację Narodów Zjednoczonych dotyczącą transportu materiałów niebezpiecznych (UN)

Projekty specjalne

  • model z podgrzewaczem
  • izolacja z maty wykonanej z włókien mineralnych oraz stała elastyczna okładzina uszczelniająca wykonana ze stali lub stali nierdzewnej
  • mieszalnik