Wersja Polska English Version česká verze Русская версия


Imię: *
Nazwisko: *
E-mail: *
Telefon:
Wiadomość:


BSIF

Oferta » Zbiorniki metalowe Schäfer » BSIF

Schäfer BSIF Silo Container

 

BTA RC BSI BSIF

 

Materiał, z którego wykonany jest zbiornik:

Stal nierdzewna 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321

Grubość ściany:

2,0 mm lub 2,5 mm na górze, na całej konstrukcji oraz zsypie.

Wlew:

DN 400 lub DN 457 na górze zbiornika, z przykręcanym deklem, śrubami oczkowymi lub obręczą napięciową.

Zsyp:

30º kąt nachylenia (dostępne również inne kąty nachylenia), z przyspawaną pokrywą.

Uszczelki:

Zgodnie z wymaganiami Klienta.

Obudowa do transportu:

Galwanizowana lub ze stali nierdzewnej, malowana spryskiwaczem na życzenie (możliwość układania w stosy, przystosowana do transportu dźwigiem lub jakimkolwiek urządzeniem do transportu palet).

Sprzęt:

  • zawór bezpieczeństwa (zmiana ciśnienia najpóźniej o 0,65 bar) i otwór wentylacyjny na górze
  • zawory kulowe, motylkowe, zawór płaski przesuwowy
  • rama do układania jeden na drugim, możliwość układania w stosy przynajmniej do pięciu wysokości.


Zastosowanie:

Produkty chemiczne i petrochemiczne, gospodarowanie odpadami/recykling, przemysł budowlany, pestycydy.

Pozwolenia: 

Jako pojemnik na półprodukty w dużych ilościach – kontenery IBC, kod 31A, przystosowane do transportu lądowego i wodnego niebezpiecznych płynnych materiałów z II i III grupy opakowań. Maksymalna gęstość przechowywanego materiału to 1,83 kg/l.

Projekt spełnia zawarte poniżej wymagania dotyczące kontenerów IBC przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych:

  • Porozumienie Europejskie w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
  • regulacje dotyczące międzynarodowego przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych (RID)
  • przepisy międzynarodowe dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych (IMDG Code)
  • rekomendację Narodów Zjednoczonych dotyczącą transportu materiałów niebezpiecznych (UN).