Wersja Polska English Version česká verze Русская версия


Imię: *
Nazwisko: *
E-mail: *
Telefon:
Wiadomość:


Informacja prawna

Polityka plików cookies » Informacja prawna

Zastrzeżenia prawne

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony.
Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Prawa autorskie (Copyright ©) 

Właścicielem strony internetowej www.ibcservice.com.pl jest firma IBC SERVICE Olesz Jacek.

Wszystkie materiały zawarte na stronie internetowej www.ibcservice.com.pl jak również na innych stronach markowanych naszym logiem i nazwą są objęte ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.) (sprost.: z 1994, Nr 43, poz. 170, zm. z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554, z 2000, Nr 53, poz. 637).

Odpowiedzialność za treść

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych. IBC SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.

Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. IBC SERVICE zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz opisywanych na niniejszej stronie usług. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący.

Bezpieczeństwo

IBC SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.

IBC SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.

IBC SERVICE nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

Polityka ochrony prywatności

Firma IBC SERVIE przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zmiany warunków i zastrzeżeń

IBC SERVICE może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie.