Wersja Polska English Version česká verze Русская версия


Imię: *
Nazwisko: *
E-mail: *
Telefon:
Wiadomość:


Polityka jakości

O nas » Polityka jakości

Cartyfikat rzetelności
Czystsza produkcja
TDT
 

IBC SERVICE i polityka jakości

IBC SERVICE specjalizuje się w kompleksowej obsłudze Klienta w zakresie sprzedaży opakowań przemysłowych, recyklingu oraz wszelkich usług z nimi związanych łącznie z transportem bezpośrednio do odbiorcy.

Współpracujemy   z   wieloma   wyspecjalizowanymi   firmami  transportowymi doświadczonymi w transporcie opakowań przemysłowych, co pozwala nam zagwarantować bezpieczną i terminową dostawę.

Naszą dewizą jest rzetelna i fachowa obsługa każdego Klienta. Potrafimy dostosować się do stawianych wymagań. Deklarujemy doskonalenie naszego systemu zarządzania, uczestniczymy w wielu programach -stale podnosząc jakość naszych produktów oraz modernizując proces recyklingu (np. program "Czystsza produkcja").

 

CELE WYNIKAJĄCE Z POLITYKI

 

W celu realizacji polityki jakości i wymagań systemu zarządzania jakością zapewniliśmy odpowiednie środki:

- zasoby ludzkie: doświadczeni pracownicy posiadający odpowiednie, specjalistyczne przeszkolenie oraz uprawnienia,
- materialne: samochody specjalistyczne, magazyny, sprzęt logistyczny,
- dokumentację: systemu zarządzania jakością, kadrową, specjalistyczną,
- metody: oceny systemu zarządzania jakością
- system audytów wewnętrznych: narzędzia do monitorowania skuteczności procesów i pracy całego systemu

 

RZETELNA FIRMA

 

W 2009. roku nasza firma przystąpiła do programu Rzetelna Firma. Wyróżnienie to przyznawane jest tym przedsiębiorstwom, które wykazują niepodważalną wiarygodność i profesjonalizm w prowadzeniu biznesu. Program  Rzetelna  Firma  prowadzony  jest  pod  patronatem  Krajowego  Rejestru  Długów – największego  i najbardziej rozpoznawalnego biura informacji gospodarczej w Polsce. Przystępując do programu, dołączyliśmy do elitarnego grona podmiotów gospodarczych, pragnących podkreślać swoją wiarygodność i rzetelność, a także przejrzystość prowadzonej działalności gospodarczej i stosowanie się do zasad etycznego prowadzenia biznesu.

Certyfikat Rzetelności IBC SERVICE jest dostępny do wglądu na serwerach Krajowego Rejestru Długów.